Амжилтыг өнгөлнө

Олон камертай шууд дамжуулалтын үйлчилгээ

Онлайн болон танхимын, мөн хосолсон үйл ажиллагаанууд дээр бүх төрлийн шууд дамжуулалтын үйлчилгээг танд санал болгож байна. Төрөл бүрийн платформыг дангаар нь эсвэл хослуулан, нэг талаасаа эсвэл олон талын урсгалтай, мөн дохионы хэлний болон синхрон оруулгатай гээд бүх төрлөөр нь та дижитал орчинд хязгааргүйгээр төсөөл. Шууд дамжуулалттай холбоотой бүх төрлийн цогц шийдлийг танд санал болгож байна.

Бүх төрлийн дамжуулалтын сувгууд

  • Бүх төрлийн онлайн бичлэгийн платформ: Facebook, Youtube, Vimeo...

  • Бүх төрлийн онлайн хурал, сургалтын платформ: Zoom, Google meet, Teams, Webex…

  • Тусгай RTMP сервер

  • Шилэн кабелийн суваг: ТВ суваг гэх мэт LIVE streaming хийгддэг бүх платформ

Давуу тал

  • Олон байршилд нэг дор зэрэг холбогдон дамжуулалт хийх

  • Утасгүй камерийн дамжуулалтын давуу талууд

  • Дрон, нисдэг камерууд шууд холбогдох боломж

  • Дохионы хэлний болон, синхрон орчуулгын сонголтууд

  • Олон төрлийн платформ хослуулан, нэгтгэн ашиглах боломжтой