Амжилтыг өнгөлнө

Үйл ажиллагаа зохион байгуулалт, төлөвлөлт

Бид бүхий л үйл ажиллагааг төлөвлөлтөөс эхлээд гүйцэтгэл дээр, таны төсөөллийг бодит болгох бүхий л хэсэг детал бүр дээр танд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, үйл ажиллагааг цогцоор нь шийдэж хамтран ажиллана. Та бодит эсвэл дижитал орчинд хязгааргүйгээр төсөөл бид цогцоор нь шийднэ

Үйл ажиллагаа зохион байгуулалт, төлөвлөлт

Зохион байгуулалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл зохион байгуулагч Болороотой холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 

+976 9901 3337 эсвэл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.